Oficjalny Serwis Internetowy Senatora RP

Portal zawiera najnowsze informacje o działalności Senatora RP Aleksandra Szweda

Poniżej prezentuję swój dorobek życiowy. Zarówno pod kątem zdobytego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz nabytego doświadczenia. Wykorzystywanie bez zgody administratora zabronione.

Wykształcenie: wyższe magisterskie

 • X.2012 – VI.2013
  Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”
  Wydział Turystyki w Kłodzku
  Studia podyplomowe: Zarządzanie w administracji
 • X.2009 – VI.2010
  Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych „Asesor”
  Studia podyplomowe: Zarządzanie projektami i ewaluacja
 • X.2008 – VI.2009
  Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych „Asesor”
  Studia podyplomowe: Administracja publiczna w Polsce i Unii Europejskiej
 • X.2003 – VII.2008
  Uniwersytet Wrocławski
  Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
  studia magisterskie,
  kierunek zawodowy: historia nauczycielska,
  kierunek tematyczny: historia Europy Wschodniej
 • X.2002 – VI.2003
  Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej
  Studium Edukacji Narodowej
 • IX.1997 – VI.2001
  Zespół Szkół w Nowej Rudzie
  Liceum zawodowe o profilu pracownik administracyjno-biurowy
 • IX.1989 – VI.1997
  Szkoła Podstawowa w Radkowie

 

Praca zawodowa

 • VI.2015 – XI.2015
  Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
  Kierownik referatu Zarządzania Funduszami i Promocji
 • III.2012 – V.2015
  Urząd Miasta w Kłodzku, Wydział Rozwoju Miasta
  Stanowisko: inspektor ds. monitoringu i ewaluacji projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej realizowanych przez Gminę Miejską Kłodzko
 • VII.2010 – II.2012
  Urząd Miasta w Kłodzku, Wydział Rozwoju Miasta
  Stanowisko: podinspektor ds. monitoringu i ewaluacji projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej realizowanych przez Gminę Miejską Kłodzko
 • III.2011 – VI.2011
  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku
  Stanowisko: dyrektor (na czas zwolnienia lekarskiego obecnego dyrektora)
 • II.2009 – VI.2010
  Urząd Miasta w Kłodzku, Biuro projektu – Wydział Rozwoju Miasta
  Projekt „Europejski Urzędnik – podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry kłodzkiego magistratu”
  Projekt współfinansowany z EFS, Poddziałanie 5.2.1
  Stanowisko: podinspektor-menadżer ds. szkoleń
 • VIII.2008 – VI.2010
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku
  Dział Świadczeń Rodzinnych
  Stanowisko: pomoc administracyjna, referent
 • IV.2008 – XII.2008
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku
  Wolontariusz w projekcie współfinansowanym z EFS:
  „Można mi zaufać” Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
 • XII.2002 – XI.2009
  indywidualne gospodarstwo rolne w Radkowie

 

Prawo i Sprawiedliwość

Po raz pierwszy członek PiS od IX.2009 r.

W partii pełnił funkcje:

 • Przewodniczącego Komitetu Terenowego PiS Nowa Ruda-Radków
 • Członka Zarządu Powiatu Kłodzkiego PiS

 

Obecnie pełnomocnik Komitetu Terenowego PiS w Radkowie (Gmina Radków, Gmina Nowa Ruda)

Funkcje wyborcze - Osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego PiS na Powiat Kłodzki w wyborach:

 • prezydenckich (2010)
 • samorządowych (2010)
 • parlamentarnych (2011)
 • do Parlamentu Europejskiego (2014 – 9 gmin)
 • samorządowych (2014- 13 gmin)
 • prezydenckich (2015 – 13 gmin)
 • referendum (2015)
 • parlamentarnych (2015)

 

Przy wszystkich w/w wyborach w imieniu Komitetu Wyborczego PiS odpowiadałem za:

 • zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych,
 • zgłaszanie mężów zaufania,
 • zgłaszanie kandydatów na radnych gmin i powiatu,
 • zgłaszanie kandydatów na burmistrzów i wójtów w wyborach samorządowych,
 • nadzorowanie przeprowadzanej kampanii wyborczej,
 • prowadzenie monitoringu wyborów,
 • koordynację zbiórek podpisów poparcia, itd

 

Rada Powiatu Kłodzkiego

W kadencji 2010-2014

 • Radny Rady Powiatu Kłodzkiego wybrany z okręgu nr 3, liczba głosów 535 (2 wynik na 40 kandydatów).
  W trakcie kadencji pełniłem m.in. funkcję członka i sekretarza Klubu Radnych Rady Powiatu Kłodzkiego Prawo i Sprawiedliwość.

 

Praca w Komisjach Stałych Rady Powiatu Kłodzkiego:

 • wiceprzewodniczący Komisji budżetu i finansów
 • członek Komisji edukacji
 • członek Komisji rewizyjnej
 • członek doraźnej Komisji statutowej

 

Autor największej ilości wniosków, interpelacji i zapytań składanych w sprawach ważnych dla funkcjonowania Powiatu Kłodzkiego oraz jego mieszkańców na sesjach oraz komisjach Rady Powiatu.

 

W kadencji 2014-2015

 • Radny Rady Powiatu Kłodzkiego wybrany z okręgu nr 3, liczba głosów 661 (1 wynik na 49 kandydatów),
 • przewodniczący Klubu Radnych Rady Powiatu Kłodzkiego Prawo i Sprawiedliwość.

 

Praca w Komisjach Stałych Rady Powiatu Kłodzkiego:

 • członek Komisji edukacji
 • członek Komisji bezpieczeństwa, porządku publicznego i dróg powiatowych
 • członek Komisji zdrowia i spraw społecznych.

 

Wybrany przez Radę Powiatu Kłodzkiego na członka Rady Społecznej SP ZOZ w Kłodzku. W momencie obejmowania mandatu Senatora RP IX kadencji autor największej ilości wniosków, interpelacji i zapytań składanych w sprawach ważnych dla funkcjonowania Powiatu Kłodzkiego oraz jego mieszkańców na sesjach oraz komisjach Rady Powiatu.

W pracy jako radny zajmował się głównie kwestią pomocy osobom bezrobotnym i niepełnosprawnym, zwłaszcza w kontekście w kontekście programów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. Żywo zainteresowany kwestiami edukacji ponadgimnazjalnej w powiecie Kłodzkim oraz kwestiami związanym ze służbą zdrowia.

Samorząd Gminy Radków

W wyborach samorządowych byłem dwukrotnym kandydatem na Burmistrza Miasta i Gminy Radków (2010 r. i 2014 r.), dwukrotnie osiągałem drugi wynik.

Wybory Parlamentarne

W wyborach parlamentarnych 25 października 2015 roku jako kandydat na Senatora Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu nr 5 obejmującym powiaty kłodzki, ząbkowicki i dzierżoniowski zdobyłem mandat Senatora RP IX kadencji uzyskując 39 803 głosy.

Zainteresowania

 • prawne aspekty funkcjonowania Unii Europejskiej
 • polityka międzynarodowa
 • historia Rzeczypospolitej XVII w.
 • historia Europy Wschodniej
 • kulturoznawstwo i politologia
 • snooker

 

Biuro w Kłodzku

ul. Niska 1
57-300 Kłodzko
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
pon-pt 07:30 - 15:30

Wszelkie prawa zastrzeżone