Wydrukuj tę stronę

O zaostrzeniu Kodeksu Karnego

O zaostrzeniu Kodeksu Karnego O zaostrzeniu Kodeksu Karnego archiwum prywatne Senatora RP Aleksandra Szweda

O zaostrzeniu Kodeksu Karnego dla osób niepłacących alimentów oraz dla piratów drogowych na senackiej Komisji Ustawodawczej

05.04.2017 r. na 158 posiedzeniu senackiej Komisji Ustawodawczej, wspólnie z Komisją Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, pracowaliśmy nad nowelizacją:

  • - ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz
  • - ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

W przypadku nowelizacji ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów celem jest wyeliminowanie zjawiska polegającego na uchylaniu się od płacenia alimentów przez zatajanie uzyskiwanych dochodów i posiadanego majątku. Zgodnie z nowymi przepisami, osoba zobowiązana do zapłacenia świadczeń alimentacyjnych będzie podlegać grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku – jeśli zaległości alimentacyjne będą stanowić równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo opóźnienie w zapłacie zaległego świadczenia innego niż okresowe (wypłacone jednorazowo) wyniesie co najmniej 3 miesiące. Ponadto jeśli osoba uprawniona zostanie narażona na niezaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych z powodu nieuregulowanych zobowiązań alimentacyjnych, to dłużnik będzie podlegał grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Decyzją połączonych komisji zostałem wybrany na sprawozdawcę punktu na posiedzeniu plenarnym.

Natomiast jeśli chodzi o nowelizację ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw przewiduje ona zaostrzenie kar dla piratów drogowych powodujących pod wpływem alkoholu lub narkotyków najgroźniejsze wypadki komunikacyjne, kończące się śmiercią lub ciężkim uszkodzeniem ciała. Kary wobec takich kierowców mają być surowsze i orzekane bez zawieszenia.

TEAM

Administrator techniczny portalu

Najnowsze od TEAM