Oficjalny Serwis Internetowy Senatora RP

Portal zawiera najnowsze informacje o działalności Senatora RP Aleksandra Szweda

W Senacie praca wre

W Senacie praca wre W Senacie praca wre archiwum prywatne Senatora RP Aleksandra SZWEDA

20-21.04.2017 r. - w roli sekretarza obrad uczestniczyłem w 39. posiedzeniu Senatu RP, w trakcie którego rozpatrzyliśmy 8 ustaw w tym m.in. przyjęliśmy ważną ustawę dotyczącą repatriacji naszych Rodaków ze Wschodu, a także ustawę zaostrzającą kary za wypadki samochodowe po alkoholu i narkotykach oraz Prawo Farmaceutyczne.

W imieniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji miałem zaszczyt prezentować stanowisko komisji w sprawie nowelizacji Kodeksu karnego oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów mającej na celu poprawę ściągalności alimentów. Projekt rządowy przewiduje, że osoba zobowiązana do zapłacenia świadczeń alimentacyjnych będzie podlegać karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, jeśli zaległości alimentacyjne będą stanowić równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo opóźnienie w zapłacie zaległego świadczenia innego niż okresowe (wypłacone jednorazowo) wyniesie co najmniej 3 miesiące. Ponadto jeśli z powodu nieuregulowanych zobowiązań alimentacyjnych wobec niej osoba uprawniona zostanie narażona na niezaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, to dłużnik będzie podlegał karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Ustawa wprowadza 2 nowe przepisy, które pozwalają na uniknięcie przez sprawcę kary poprzez zapłatę całości zaległych alimentów w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego.

O nowelizacji Kodeksu Karnego i pracami nad innymi ustawami w senackiej Komisji Ustawodawczej. W tym m.in. zmiany polegające na zaostrzeniu kar dla piratów drogowych oraz zmiany mające ułatwić ściąganie alimentów i zniechęcać do uchylania się od ich płacenia.

19.04.2017 r.

  • na 160 posiedzeniu, wspólnie z Komisją Kultury i Środków Przekazu oraz Komisją Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w pierwszym czytaniu pracowaliśmy nad ustawą o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
  • na 161 posiedzeniu rozpatrywaliśmy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 grudnia 2016 r. dotyczącego ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym,
  • na 162 posiedzeniu wspólnie z Komisją Kultury i Środków Przekazu oraz Komisją Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w pierwszym czytaniu pracowaliśmy nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji,
  • na 163 posiedzeniu wspólnie z Komisją Infrastruktury oraz Komisją Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w pierwszym czytaniu pracowaliśmy nad nowelizacją ustawy o drogach publicznych
  • na 164 posiedzeniu wspólnie z Komisją Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w pierwszym czytaniu pracowaliśmy nad nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,

20.04.2017 r.

  • na 165 posiedzeniu wspólnie z Komisją Budżetu i Finansów Publicznych w pierwszym czytaniu pracowaliśmy nad nowelizacją o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
  • na 166 posiedzeniu rozpatrzyliśmy wnioski zgłoszone na 39. posiedzeniu Senatu projektu uchwały w 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”,

21.04.2017 r.

  • na 167 posiedzeniu wspólnie z Komisją Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisją Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej rozpatrzyliśmy wnioski zgłoszone na 39. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Decyzją połączonych komisji zostałem sprawozdawcą połączonych komisji na posiedzeniu plenarnym
  • na 168 posiedzeniu wspólnie z Komisją Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyliśmy wnioski zgłoszone na 39. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
  • na 169 posiedzeniu wspólnie z Komisją Kultury i Środków Przekazu oraz Komisją Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatrzyliśmy wnioski zgłoszone na 39. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
TEAM

Administrator techniczny portalu

moje

Opinie

Zapraszam do poczytania mojego Bloga. Zamieszczam w nim swoje opinie oraz wrażenia z pracy w Senacie RP

ZACZNIJ TUTAJ >>

wokół

Regionu

Najnowsze wiadomości z Dolnego Śląska: co słychać w powiatach: dzierżoniowskim, kłodzkim i ząbkowickim?

CZYTAJ TUTAJ >>

o mnie

Media

Przeczytaj co na mój temat i na temat mojej działalności sądzą media w Polsce i Europie.

CZYTAJ TUTAJ >>

 

Biuro w Kłodzku

ul. Niska 1
57-300 Kłodzko
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
pon-pt 07:30 - 15:30

 

Biuro w Bystrzycy Kłodzkiej

ul. Okrzei 20
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
umów się telefonicznie

 

Biuro w Kudowie-Zdroju

ul. Główna 26 B
57-350 Kudowa-Zdrój
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
umów się telefonicznie

 

Biuro w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1 Maja 7
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
umów się telefonicznie

Wszelkie prawa zastrzeżone