Oficjalny Serwis Internetowy Senatora RP

Portal zawiera najnowsze informacje o działalności Senatora RP Aleksandra Szweda

40 posiedzenie Senatu RP

40 posiedzenia Senatu RP 40 posiedzenia Senatu RP archiwum prywatne Senatora RP Aleksandra SZWEDA

26-27.04.2017 r. - uczestniczyłem w 40 posiedzeniu Senatu RP na którym rozpatrzyliśmy 13 ustaw, do 3 wprowadziliśmy poprawki.

Lista rozpatrzonych ustaw:
- nowelizacja ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw,
- przyjęcie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
- przyjęcie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra,
- przyjęcie ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej,
- nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw,
- nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody,
- nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,
- przyjęcie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie,
- nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw,
- nowelizację ustawy o kinematografii oraz niektórych innych ustaw,
- przyjęcie ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego,
- przyjęcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób, podpisanej w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r.,
- nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto Izba Wyższa przyjęła opinie o niezgodności z zasadą pomocniczości: projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (COM(2016)864) oraz projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (COM(2016)861).

Senat odwołał senatora Michała Seweryńskiego z funkcji przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji i powołał na nią senatora Roberta Mamątowa. Senator Michał Seweryński na poprzednim posiedzeniu został wybrany na wicemarszałka Senatu.

Więcej informacji o 40 posiedzeniu Senatu RP:
https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,9640,40-posiedzenie-senatu-drugi-dzien.html

TEAM

Administrator techniczny portalu

moje

Opinie

Zapraszam do poczytania mojego Bloga. Zamieszczam w nim swoje opinie oraz wrażenia z pracy w Senacie RP

ZACZNIJ TUTAJ >>

wokół

Regionu

Najnowsze wiadomości z Dolnego Śląska: co słychać w powiatach: dzierżoniowskim, kłodzkim i ząbkowickim?

CZYTAJ TUTAJ >>

o mnie

Media

Przeczytaj co na mój temat i na temat mojej działalności sądzą media w Polsce i Europie.

CZYTAJ TUTAJ >>

 

Biuro w Kłodzku

ul. Niska 1
57-300 Kłodzko
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
pon-pt 07:30 - 15:30

 

Biuro w Bystrzycy Kłodzkiej

ul. Okrzei 20
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
umów się telefonicznie

 

Biuro w Kudowie-Zdroju

ul. Główna 26 B
57-350 Kudowa-Zdrój
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
umów się telefonicznie

 

Biuro w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1 Maja 7
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
umów się telefonicznie

Wszelkie prawa zastrzeżone