Oficjalny Serwis Internetowy Senatora RP

Portal zawiera najnowsze informacje o działalności Senatora RP Aleksandra Szweda

Maj w Senacie RP

Praca w Senacie RP Praca w Senacie RP archiwum prywatne Senatora RP Aleksandra Szweda

Intensywna końcówka maja

O sytuacji politycznej i sytuacji Polonii w Republice Kazachstanu i Republice Kirgijskiej na senackiej Komisji Spraw Zagranicznych
30.05.2017 r. - uczestniczyłem w 105 posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej na którym:
- odbyliśmy spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kazachstanu oraz w kraju dodatkowej akredytacji Republice Kirgiskiej Selimem Chazbijewiczem,
- odbyliśmy spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Niderlandów oraz ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego – stałego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w Hadze Marcinem Czepelakiem.
31.05.2017 r. - uczestniczyłem w 106 posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej na którym rozpatrywaliśmy m.in.:
- wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 182/2011 ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję – COM(2017) 085.
- wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE – COM(2017) 253.
- wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej nadania organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu zapewnienia skuteczniejszego egzekwowania reguł konkurencji i należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego – COM(2017) 142/2.
- uczestniczyłem w 177 posiedzeniu Komisji Ustawodawczej na którym:
- zajmowaliśmy się rozpatrzeniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 października 2016 r. (sygn. akt SK 71/13) dotyczącego ustawy – Kodeks postępowania cywilnego,
- rozpatrywaliśmy w pierwszym czytaniu projekt uchwały w 100. rocznicę śmierci Mariana Smoluchowskiego – genialnego polskiego fizyka (druk senacki nr 502).

31.05. - 01.06.2017 r. - uczestniczyłem w 42 posiedzeniu Senatu RP na którym rozpatrzyliśmy 7 ustaw. Zdecydowaliśmy o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych, a także zapoznaliśmy się z informacją o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2016 r.
Rozpatrywane ustawy:
- nowelizacja ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw,
- ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw,
- nowelizacja ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw,
- nowelizacja ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej,
- nowelizacja ustawy o ochronie prawnej odmian roślin,
- nowelizacja ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym,
- nowelizacja ustawy o rybołówstwie morskim.
Ponadto Senat zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych, stanowiącego realizację postulatu zawartego w petycji (P9-45/16), skierowanej do marszałka Senatu. W projekcie doprecyzowano przepisy o strefach płatnego parkowania w taki sposób, aby jednoznacznie z nich wynikało, że opłat za parkowanie nie pobiera się w soboty, niedziele i święta.
Podczas 42. posiedzenia senatorowie zapoznali się z informacją o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2016 r., przedstawioną przez jego szefa Ernesta Bejdę.

Więcej informacji:
http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,9783,42-posiedzenie-senatu-drugi-dzien.html

TEAM

Administrator techniczny portalu

Galeria

moje

Opinie

Zapraszam do poczytania mojego Bloga. Zamieszczam w nim swoje opinie oraz wrażenia z pracy w Senacie RP

ZACZNIJ TUTAJ >>

wokół

Regionu

Najnowsze wiadomości z Dolnego Śląska: co słychać w powiatach: dzierżoniowskim, kłodzkim i ząbkowickim?

CZYTAJ TUTAJ >>

o mnie

Media

Przeczytaj co na mój temat i na temat mojej działalności sądzą media w Polsce i Europie.

CZYTAJ TUTAJ >>

 

Biuro w Kłodzku

ul. Niska 1
57-300 Kłodzko
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
pon-pt 07:30 - 15:30

 

Biuro w Bystrzycy Kłodzkiej

ul. Okrzei 20
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
umów się telefonicznie

 

Biuro w Kudowie-Zdroju

ul. Główna 26 B
57-350 Kudowa-Zdrój
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
umów się telefonicznie

 

Biuro w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1 Maja 7
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
umów się telefonicznie

Wszelkie prawa zastrzeżone