Oficjalny Serwis Internetowy Senatora RP

Portal zawiera najnowsze informacje o działalności Senatora RP Aleksandra Szweda

Z obrad Senatu RP

Z obrad Senatu RP Z obrad Senatu RP archiwum prywatne Senatora RP Aleksandra Szweda

21-22.06.2017 r. - ponownie w roli sekretarza obrad uczestniczyłem w 43 posiedzeniu Senatu RP.

Na posiedzeniu przyjęliśmy m.in. nowelizację niektórych ustaw w związku z realizacją programu ,,Za życiem”, która ma na celu wsparcie rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi. Zgodnie z nowelą rodzina opiekująca się dzieckiem z niepełnosprawnością będzie mogła wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o udzielenie wsparcia w realizacji obowiązków domowych w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Ustawa przewiduje też powstanie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze, których zadaniem będzie wspomaganie rozwoju dzieci, zwłaszcza od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki szkolnej. Nowe przepisy mają też pomóc opiekunom osób niepełnosprawnych powrócić na rynek pracy. Przewidziano m.in. preferencyjne warunki do zakładania działalności gospodarczej przez opiekunów osób niepełnosprawnych oraz zachęcanie innych bezrobotnych do zakładania żłobków lub klubów dziecięcych z miejscami dla dzieci niepełnosprawnych lub do świadczenia usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania.

Łącznie Izba rozpatrzyła na nim 6 ustaw. Przyjęła opinię o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, a także zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2016 r.

Poza ww. nowelizacją związaną z przyjęciem programu "Za życiem" rozpatrzyliśmy:
- nowelizację ustawy o obligacjach (projekt rządowy),
- nowelizację ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (projekt poselski),
- nowelizację ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (projekt prezydencki),
- nowelizację ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy),
- nowelizację ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (projekt senacki).

Więcej informacji:
http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,9829,43-posiedzenie-senatu-drugi-dzien.html

Ponadto w dniu 21.06.2017 r. uczestniczyłem:
- w 180 posiedzeniu Komisji Ustawodawczej na którym, wspólnie z Komisją Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisją Praw Człowieka, Praworządności i Petycji odbyliśmy pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
- w 109 posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej na którym pracowaliśmy m.in. nad wnioskiem dotyczącym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego warunki i procedurę, zgodnie z którymi Komisja może wzywać przedsiębiorstwa i związki przedsiębiorstw do udzielenia informacji związanych z rynkiem wewnętrznym i powiązanymi dziedzinami – COM(2017) 257.

TEAM

Administrator techniczny portalu

moje

Opinie

Zapraszam do poczytania mojego Bloga. Zamieszczam w nim swoje opinie oraz wrażenia z pracy w Senacie RP

ZACZNIJ TUTAJ >>

wokół

Regionu

Najnowsze wiadomości z Dolnego Śląska: co słychać w powiatach: dzierżoniowskim, kłodzkim i ząbkowickim?

CZYTAJ TUTAJ >>

o mnie

Media

Przeczytaj co na mój temat i na temat mojej działalności sądzą media w Polsce i Europie.

CZYTAJ TUTAJ >>

 

Biuro w Kłodzku

ul. Niska 1
57-300 Kłodzko
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
pon-pt 07:30 - 15:30

 

Biuro w Bystrzycy Kłodzkiej

ul. Okrzei 20
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
umów się telefonicznie

 

Biuro w Kudowie-Zdroju

ul. Główna 26 B
57-350 Kudowa-Zdrój
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
umów się telefonicznie

 

Biuro w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1 Maja 7
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
umów się telefonicznie

Wszelkie prawa zastrzeżone