Oficjalny Serwis Internetowy Senatora RP

Portal zawiera najnowsze informacje o działalności Senatora RP Aleksandra Szweda

O potrzebie przebudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław - Kłodzko oraz obwodnicy Miasta Kłodzka w Senacie RP

O potrzebie przebudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław - Kłodzko oraz obwodnicy Miasta Kłodzka w Senacie RP O potrzebie przebudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław - Kłodzko oraz obwodnicy Miasta Kłodzka w Senacie RP archiwum prywatne Senatora RP Aleksandra Szweda

27 września 2017 r. wieczorem zakończył się czwarty dzień obrad Senatu. Senatorowie w tym dniu zapoznali się z informacją o stanie realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.), przedstawioną przez wiceministra infrastruktury i budownictwa Jerzego Szmita.

W debacie nad informacją udział wziął senator Aleksander Szwed, który podziękował Ministerstwu za przedstawione sprawozdanie i zwiększony limit finansowy na infrastrukturę drogową i zadania realizowane w ramach programu. Pozytywnie ocenił również realizowane programy, w tym zwłaszcza Program likwidacji miejsc niebezpiecznych realizowanych przez ministerstwo. W kontekście naszego regionu podziękował również za realizację budowy obwodnicy Miasta Kłodzka oraz licznych inwestycji na drodze krajowej nr 8 na wysokości przebiegającej przez Gminy Niemcza i Łagiewniki. W tej chwili w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przygotowywana jest dokumentacja projektowa rozważająca 6 wariantów przebudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław - Kłodzko. Senator zwrócił się z wnioskiem o jak najszybsze wpisanie jej do realizacji.
Na wniosek marszałka Senatu Konwent Seniorów (przy jednym głosie sprzeciwu) podjął decyzję o kontynuowaniu obrad Izby 28 września 2017 r.

Czwartego dnia 47. posiedzenia senatorowie rozpatrzyli następujące ustawy:

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) dostosowuje krajowe przepisy do regulacji unijnych, które zakładają zmniejszenie zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy przez konsumentów. Nowela przewiduje wprowadzenie opłaty recyklingowej ? maksymalnie w wysokości 1 zł ? za lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (do 50 mikrometrów).

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń (projekt prezydencki) ma na celu zapewnienie łatwiejszego i skuteczniejszego dostępu do telefonicznych numerów alarmowych 112, 984, 985, 986, 997, 998 i 999. Nowela wprowadza wyraźny zakaz bezzasadnego blokowania tych numerów, w szczególności rozłączania połączenia przed podjęciem czynności przez operatora numerów alarmowych.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wprowadza do polskiego prawa postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania. Nowela przewiduje zmiany, dotyczące m.in. zawartości wniosków o wydanie pozwoleń; informacji zamieszczanych w zgłoszeniach; prowadzenia publicznie dostępnego rejestru średnich źródeł spalania paliw; uwzględniania na etapie przygotowywania programów ochrony powietrza potrzeby wprowadzenia bardziej rygorystycznych od wynikających z dyrektywy dopuszczalnych wielkości emisji dla średnich źródeł zlokalizowanych w strefach, w których nie są dotrzymywane standardy jakości powietrza. Dyrektywa określa m.in. normy emisji do powietrza takich substancji, jak: dwutlenek siarki, tlenek i dwutlenek azotu oraz pył, dla średnich źródeł spalania paliw, czyli o nominalnej mocy cieplnej równej lub większej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW.

TEAM

Administrator techniczny portalu

moje

Opinie

Zapraszam do poczytania mojego Bloga. Zamieszczam w nim swoje opinie oraz wrażenia z pracy w Senacie RP

ZACZNIJ TUTAJ >>

wokół

Regionu

Najnowsze wiadomości z Dolnego Śląska: co słychać w powiatach: dzierżoniowskim, kłodzkim i ząbkowickim?

CZYTAJ TUTAJ >>

o mnie

Media

Przeczytaj co na mój temat i na temat mojej działalności sądzą media w Polsce i Europie.

CZYTAJ TUTAJ >>

 

Biuro w Kłodzku

ul. Niska 1
57-300 Kłodzko
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
pon-pt 07:30 - 15:30

 

Biuro w Bystrzycy Kłodzkiej

ul. Okrzei 20
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
umów się telefonicznie

 

Biuro w Kudowie-Zdroju

ul. Główna 26 B
57-350 Kudowa-Zdrój
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
umów się telefonicznie

 

Biuro w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1 Maja 7
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
umów się telefonicznie

Wszelkie prawa zastrzeżone