Wydrukuj tę stronę

200 posiedzenie senackiej Komisji Ustawodawczej

200 posiedzenie senackiej Komisji Ustawodawczej 200 posiedzenie senackiej Komisji Ustawodawczej

W dniu 05.12.2017 r. odbyło się 200 posiedzenie senackiej Komisji Ustawodawczej na której senatorowie zajmowali się projektem uchwały w 95. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Polski Odrodzonej przygotowanym przez senatora prof. Jana Żaryna.

Jak czytamy w uchwale: "W 95. rocznicę powstania Senatu Rzeczypospolitej Polskiej chylimy czoła przed dokonaniami naszych poprzedników, szczególnie współtwórców II Rzeczypospolitej, i tych wszystkich senatorów, którzy oddali swe życie w latach wojny i okupacji oraz byli prześladowani w Polsce Ludowej. Szczególną pamięcią otaczamy zmarłych senatorów III Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zasiadali obok nas w ławach Izby wyższej. Cześć ich pamięci!". projekt uchwały po niewielkich poprawkach został przyjęty jednogłośnie. W posiedzeniu uczestniczył również senator z naszego regionu Aleksander Szwed.

TEAM

Administrator techniczny portalu

Najnowsze od TEAM