Oficjalny Serwis Internetowy Senatora RP

Portal zawiera najnowsze informacje o działalności Senatora RP Aleksandra Szweda

Senat ustanowił Rok 2018 Rokiem Harcerstwa

Senat ustanowił Rok 2018 Rokiem Harcerstwa Senat ustanowił Rok 2018 Rokiem Harcerstwa

W dniu 20.12.2017 r. podczas drugiego dnia obrad Senat RP jednogłośnie podjął uchwałę o ustanowieniu Roku 2018 Rokiem Harcerstwa. W trakcie debaty, głos zabrał senator Aleksander Szwed który jest członkiem Parlamentarnego Zespołu ds. Harcerstwa w Polsce i Poza Granicami Kraju. W swoim wystąpieniu podkreślił jak ważne są inicjatywy organizowane przez harcerzy oraz wartości do jakich się odwołują. Jako przykład podał organizowany na karkonowskich szlakach Rajd Granica, organizowany przez Chorągiew Dolnośląską ZHP im. hm. Stefana Mirowskiego oraz Hufce ZHP z Dolnego Śląska, w tym m.in. hufiec ZHP Ziemi Dzierżoniowskiej. Przekazał również najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich harcerzy z powiatów: kłodzkiego, ząbkowickiego i dzierżoniowskiego, jak też całego kraju i działąjących poza jego granicami.

Tak więc Senat podjął uchwałę ustanawiającą rok 2018 Rokiem Harcerstwa (inicjatywa grupy senatorów), w której w 100. rocznicę powołania Związku Harcerstwa Polskiego wyraża uznanie dla działalności polskiego harcerstwa, a także przyszłej jego roli w wychowaniu młodego pokolenia. W uchwale podkreślono, że w latach 1918–22, w procesie odrodzenia i zjednoczenia Rzeczypospolitej brało udział także harcerstwo polskie, tworzone od 1910 r. na wzór skautingu Roberta Baden-Powella. Do tradycji tej i powołanego 1–2 listopada 1918 r. Związku Harcerstwa Polskiego nawiązują wszystkie działające w Polsce i na obczyźnie organizacje harcerskie.

Ponadto w drugim dniu 53 posiedzenia Senatu RP izba przeprowadziła drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu, który wprowadza do regulaminu Izby zmiany, wynikające z ustawy z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Dotyczą one zasad obniżania uposażenia i diety oraz utraty prawa do diety senatorów, którzy naruszają swoim zachowaniem na sali posiedzeń powagę Senatu. Senatorowie będą mogli być ukarani za takie naruszenie obniżeniem uposażenia lub diety o kwotę nieprzekraczającą połowy miesięcznego uposażenia lub diety nie dłużej niż przez 3 miesiące, a także utratą prawa do diety. Z zakresu Regulaminu Senatu zostanie też wyłączona kwestia odpowiedzialności senatorów w związku z obradami Zgromadzenia Narodowego.

Senatorowie rozpoczęli rozpatrywanie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (projekt poselski), która przewiduje m.in. wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, proporcjonalności wyborów do rad gmin czy obowiązku transmitowania sesji rad i sejmików. Zwiększona ma zostać transparentność procesu wyborczego, m.in. poprzez obowiązek transmitowania prac obwodowych komisji wyborczych czy zwiększenie roli mężów zaufania.

TEAM

Administrator techniczny portalu

moje

Opinie

Zapraszam do poczytania mojego Bloga. Zamieszczam w nim swoje opinie oraz wrażenia z pracy w Senacie RP

ZACZNIJ TUTAJ >>

wokół

Regionu

Najnowsze wiadomości z Dolnego Śląska: co słychać w powiatach: dzierżoniowskim, kłodzkim i ząbkowickim?

CZYTAJ TUTAJ >>

o mnie

Media

Przeczytaj co na mój temat i na temat mojej działalności sądzą media w Polsce i Europie.

CZYTAJ TUTAJ >>

 

Biuro w Kłodzku

ul. Niska 1
57-300 Kłodzko
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
pon-pt 07:30 - 15:30

 

Biuro w Bystrzycy Kłodzkiej

ul. Okrzei 20
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
umów się telefonicznie

 

Biuro w Kudowie-Zdroju

ul. Główna 26 B
57-350 Kudowa-Zdrój
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
umów się telefonicznie

 

Biuro w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1 Maja 7
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel.: +48 666 042 320
biuro @ senatorszwed . pl

 

godziny otwarcia:
umów się telefonicznie

Wszelkie prawa zastrzeżone